Αλλαγή ώρας στις προπονήσεις του Σαββάτου 21/10

Σας ενημερώνουμε ότι η προπονήσεις του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν 30 λεπτά αργότερα.

Έτσι το πρόγραμμα για αυτό το Σάββατο (21/10/2017) διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α’ : Σάββατο (11:30-13:00)
ΤΜΗΜΑ Β’ : Σάββατο (13:00-14:30)