Οριστικό Πρόγραμμα για τα τμήματα mini

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα για τα mini τμήματα της ακαδημίας.

Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ Α’
Τετάρτη (16:00-17:15)
Σάββατο-Κυριακή (11:00-12:30)

ΤΜΗΜΑ Β’
Πέμπτη (16:00-17:15)
Σάββατο-Κυριακή (12:30-14:00)